Acest proiect se adresează domeniului medical (medicină de familie, medicină de specialitate, clinici și spitale), putând să se muleze ușor pe orice alt subdomeniu. Prin implementarea acestui soft s-a dorit eficientizarea desfășurării activităților medicale și securizarea datelor atât personale cât și a prescripțiilor medicale introduse în sistem.

Ideea

Conform unui studiu realizat recent, numărul documentelor emise, indiferent de natura lor, sunt în continuă creștere. În anul 2017 s-a observat o creștere de aproximativ 40% față de anul precedent.

De cate ori nu ați pățit un lucru ca în exemplu următor? Chiar dacă ați mers la aceeași instituție medicală/spital a trebuit de fiecare dată să completați nenumăratele fișe/documente ce doresc să conțină datele personale?

Având exemplu și raportul de mai sus, privind creșterea semnificativă a documentelor emise în România, putem spune că este nevoie de o aplicație. Aplicație ce poate să ofere sistemelor medicale o automatizare a proceselor umane pentru evitarea erorilor și extirparea timpului mort.

Timpul mort poate fi un cuantum de evenimente: completarea greșită a documentelor, persoanele în vârstă care au nevoie de ajutor să-și scrie datele, greșeli de introducere a datelor în sistem de pe file.

Obiective

Aplicația descrisă și apoi detaliată în punctele următoare, propune eficientizarea desfășurării activităților medicale și securizarea datelor introduse în sistem.

Prin folosirea acestui sistem, timpii de lucru vor fi mult mai mici, astfel încât operațiunile medicale devin mai eficiente și focusate mai mult pe analiza pacientului și nu pe introducerea datelor în sistem (completarea fișei acestuia).

După introducerea datelor, se vor putea anexa noi documente specifice fiecărei specializări în parte.

Impact așteptat

O nișă în domeniul medical în care se observă necesitatea automatizării procesului de registratură este în aria fișelor medicale obligatorii pentru permisul de conducere auto eliberat de poliție. Clinicile medicale înregistrează în special în timpul verii un număr mare de cereri pentru eliberarea acestor fișe medicale. Conform rapoartelor emise de către DRPCIV (Direcția Regim Permise De Conducere Și Înmatriculare A Autovehiculelor), în anul 2017 un total de 1.111.828 permise auto au fost eliberate, asta se traduce efectiv într-un număr de 1.200.000 – 1.300.000 de fișe medicale din cauza ca există candidați care nu promovează examenele (practic și teoretic), cărora le expiră termenul de școlarizare auto sau valabilitatea fișei medicale.

Încă un punct ce trebuie urmărit atent privește constatarea statistică prevăzută în Raportul DRPCIV: “în anul 2017 … au fost emise 1.111.828 permise de conducere (+42,47% faţă de 2016 şi cu 108% mai multe decât în 2015!).”

Punând cap la cap aceste numere, cuantumul permiselor auto eliberate în 2015 a fost de aproximativ 534.533, iar în 2016 a fost în jur de 761.549. Numărul clinicilor rămânând la fel în ultimii doi ani, nu poate însemna decât o sufocare a unităților responsabile cu eliberarea permiselor medicale dacă metoda de registratură este menținută în același stil ca înainte.

Principala problemă rezolvată de aplicația dezvoltată este respectarea prevederilor acordului GDPR de către unitățile medicale. Această problemă a fost rezolvată prin integrarea PrivateSky în aplicație. O altă problemă a fost cea a perioadei de timp îndelungate necesare pentru introducerea datelor pacientului de pe cartea de identitate și a fost rezolvată în aplicație prin funcționalitatea de scanare (cu ajutorul unui scanner) a cărții de identitate și completarea automată a datelor în aplicație, utilizând un modul OCR.

Public țintă

Identificând problema, am observat că aceasta se întâlnește în multe domenii din țara noastră. Domeniul poliției, farmaciilor, finanțelor și altele.

Aplicația este concepută în mod special pentru domeniul medical (medicina de familie, medicina de specialitate, clinici și spitale), putând să se muleze ușor pe orice alt subdomeniu.

Etape și echipa de lucru

În implementarea sistemului, primul lucru de l-a care s-a plecat a fost necesitatea unei astfel de aplicații pe piață.

Într-o prima etapă au existat întâlniri între membrii firmei și echipa de implementare PrivateSky, pentru a pune bazele unui astfel de produs și pentru a stabili care ar fi implicațiile fiecărui partener. Din partea echipei PrivateSky din cadrul UAIC ne-au fost puse la dispoziție link-uri ce au fost însoțite și de documentația necesară însușirii unor cunoștințe necesare implementării acestui proiect.

Primii pași in realizarea și implementarea acestui produs au fost realizarea arhitecturii aplicației și a bazei de date.

După cum se observă și în Figura 1, arhitectura software a sistemului este alcătuită în jurul ferestrei de logare. Din această fereastră utilizatori în funcție de drepturile alocate de administratori sunt redirecționați după roluri la unul dintre cele trei departamente: Registratură, Administrator și Medic specialist. Un utilizator din departamentul registratură se poate ocupa de scanarea cărții de identitate pacientului, preluarea și semnarea acordului GDPR și programarea pacientului la una sau mai multe specializări. Drepturile alocate unui utilizator din departamentul administrare sunt de a crea un nou cont de utilizator, de a aloca drepturile, de a schimba datele sau parolele contului. Un utilizator cu un rol atribuit la una dintre cele 6 specializări, poate prelua un pacient programat și întocmi fișele medicale atribuite specializării.

Figura 1 – Arhitectura soft aplicație Smart ID

În scopul de a respecta prevederile acordului pentru protecția datelor personale GDPR, a fost construită o pagină web accesibilă de către pacienți pentru care a fost realizată o consultație prin aplicația SmartID. Prin intermediul acestei pagini web este oferită posibilitatea pacientului de a șterge datele personale și consultația realizată prin intermediul aplicației SmartID. Pe fișa de consultație emisă de către unitatea medicală ce folosește SmartID, se regăsește un cod QR și un link unde este regăsită pagina web pentru ștergerea consultației din baza de date a unității medicale. Codul QR conține un token (cheie de acces) care este folosit la accesarea datelor din PrivateSky, dar cu aceast token pacientul poate să își șteargă datele cu ajutorul pagini web create.

Resurse necesare

În implementarea aplicației a fost necesar un număr de 3 angajați, din care unul cu o experiență de peste 15 ani în domeniul programării și altul cu un nivel de experiență mediu spre avansat. A 3-a persoană este un cercetător, actual conferențiar la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Facultatea de Automatizări și calculatoare, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu. La aceștia s-au adăugat membrii echipei PrivateSky, cu care s-a realizat o colaborare constanta, întâlniri frecvente, atât la sediul firmei cât și la Facultatea de Informatică.

Aplicația de automatizare a procesului  propusă este scrisă în limbajul Java  și utilizează MySQL ca bază de date. Cartea de identitate a pacienților este scanată cu ajutorul scanerului de buletine, acest dispozitiv livrând aplicației imaginea cărții de identitate ce este trecută prin algoritmul de OCR-izare (Tesseract). Informațiile extrase din imaginea cărții de identitate vor fi criptate folosind API-ul pus la dispoziție de serverul PrivateSky. Criptarea datelor utilizatorilor aplicației (medici, personal, administratori) este făcută folosind o criptare in-house.

Rezultate

Implementarea PrivateSky cât și comunicarea dintre client și serverul PrivateSky au fost testate printr-o serie de metode cunoscute de testare a integrității, a sistemului, a performanței și securității (cunoscute în arhitectura internațională IT drept Integration Testing, System Testing, Performance Testing, Security Testing). După aplicarea acestor metode de testare au fost găsite și eliminate câteva probleme (en. bug) de performanță și securitate. Tot cu ajutorul acestor metode de testare a fost realizată testarea în totalitate a aplicației SmartID. În plus, față de aceste metode, a fost efectuată o testare a modulului OCR pe un număr semnificativ de cărți de identitate, pentru a elimina eventualele erori  de scanare. A fost realizată și testarea manuală asupra componentelor și a funcționalităților oferite de SmartID, contribuind în acest mod la creșterea gradului de stabilitate.

Concluzii

Reamintim că, în ingineria software-ului, ușurința utilizării este un atribut de calitate care arată gradul în care sistemul poate fi folosit eficient și măsura în care utilizatorii sunt satisfăcuți în îndeplinirea anumitor obiective în medii specifice.

Rezultatele testelor au demonstrat că aplicația SmartID este stabilă și complet funcțională.