Cătălin Damian

Conferențiar Doctor

Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Gh. Asachi” din Iași

Email: cdamian@tuiasi.ro

Cătălin Damian este conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Studiile superioare absolvite sunt atât în domeniul Măsurărilor Electrice (2003) cât și al Informaticii (2015).

Doctoratul (2008) și postdoctoratul (2014) au fost pe tema procesării digitale a semnalelor, iar activitatea didactică este în domeniul limbajelor de programare (C – anul 1, Python/Java – anul 3, Programare Python/NodeJs – master).

Pe partea de cercetare abordează domeniile programării web, serviciilor cloud, procesării de semnale, activitatea fiind concretizată în peste 50 de articole de cercetare, 4 cărți didactice sau științifice și director de proiect sau membru în peste 20 de proiecte de cercetare științifică