Tag Archives: Software

Controlul accesului la dispozitive prin intermediul camerelor Web. O soluție de automatizare bazată de tehnologii cloud computing

Data publicării: 13.07.2018Autor articol: Sabin Buraga Preambul Articolul de față prezintă un proiect software menit a facilita interacțiunea dintre utilizatori și dispozitivele interconectate (IoT – Internet of Things) în ceea ce privește autentificarea și autorizarea. Astfel, se doreș...

Experiența unui stagiu internațional la CERN

Data publicării: 04.03.2018Autor articol: Sabin Buraga Preambul Acest articol pune la dispoziție un interviu cu Ioan Ungurean, student la Masterul de Ingineria Sistemelor Software din cadrul Facultății de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care în prezent efect...

Problema bibliotecilor JavaScript neactualizate în contextul vulnerabilității aplicațiilor Web la nivel de client

Data publicării: 05.12.2017Autor articol: Sabin Buraga Introducere Articolul de față realizează o trecere în revistă a problematicii codului-sursă neactualizat și, de cele mai multe ori, “învechit” (outdated) al principalelor biblioteci JavaScript de care depind aplicațiile Web – une...

Partajarea liberă a datelor de interes public. Aspecte vizând asigurarea anonimității și intimității

Data publicării: 20.11.2017Autor articol: Sabin Buraga Punerea problemei În numeroase cazuri, multe documente conținând date de interes public – ce vizează aspecte financiare, politice, ecologice, medicale, militare etc. –, nu sunt disponibile pentru consultare sau prelucrare ulterioară î...