Despre

Misiune

Stimularea inovarii şi a transferului tehnologic în scopul valorificării rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic sub formă de produse şi servicii inovative.

Scop

Abordarea în mod direct atât a nevoilor mediului academic pentru servicii de promovare, de aducere pe piață a rezultatelor cercetării și intermedierea transferurilor tehnologice, cât și a nevoilor întreprinderilor pentru servicii de consultanță privind implementarea de soluții inovatoare.

Obiective

✓ Stimularea inovării și transferului tehnologic
✓ Dezvoltarea parteneriatelor naționale/ internaționale între organizații europene, unități cu profil CDI și IMM-uri din România
✓ Orientarea temelor de cercetare științifică ale personalului academic spre domeniile/ subdomeniile vizate de programele naționale și internaționale și către nevoile concrete ale mediului socio-economic
✓ Formarea unei generații deschise către mediul științific european și internațional, în spiritul inovării și dezvoltării tehnologice

Povestea noastră

Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer este rezultatul proiectului cu titlul “Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”, acronim PrivateSky, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, desfășurat în cadrul Facultății de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.