Category Archives: Prezentări rezultate din articole științifice

<p>Articolele din această secțiune reprezintă rezultate relevante prezentate în articole științifice, relevante pentru stimularea transferului de cunoștințe și scrierea de proiecte de colaborare.</p>

Considerații privind agenții de interfațăConsiderații privind agenții de interfață

Introducere Una dintre importantele direcții actuale de cercetare – preponderent aplicativă – în aria interacțiunii om-calculator este cea vizând agenții software de interfață. Articolul de față expune succint problematica, maniera de proiectare și utilizările pragmatice ale acestor...