Research As A Service – Iași (RaaS-IS) finantat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Domeniul de intervenție – 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice). Beneficiarul proiectului este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea cercetării-dezvoltării și inovării prin crearea unui centru de tip cloud și infrastructuri masive de date (centrul RaaS-IS) care să furnizeze resurse și servicii de stocare, procesare și analiză de date de mari dimensiuni pentru comunitatea academică, instituții de cercetare și echipe de cercetare din organizații și companii din arealul orașului Iași și nord-estul Moldovei.