Burse postdoctorale

Data limita a apelului: 12 octombrie 2021

 

Obiectivul acestei acțiuni este de a sprijini carierele cercetătorilor și de a promova excelența în cercetare. Finanțarea vizează cercetătorii care dețin un doctorat și care doresc să își desfășoare activitățile de cercetare în străinătate, să dobândească noi competențe și să își dezvolte cariera.  Cercetătorii interesați depun o cerere împreună cu o organizație gazdă, care poate fi o universitate, o instituție de cercetare,  IMM-uri sau altă organizație cu sediul într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu programul Horizon Europe. Toate disciplinele sunt eligibile pentru burse postdoctorale, inclusiv domeniile de cercetare acoperite de programul Euratom de cercetare și formare.

Există 2 tipuri de burse postdoctorale:

Burse europene postdoctorale. Acestea sunt deschise cercetătorilor care se mută în Europa sau care vin în Europa dintr-o altă parte a lumii pentru a-și continua cariera de cercetare. Aceste burse au loc într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Horizon Europe și pot dura între 1 și 2 ani. Pot solicita cercetători de orice naționalitate. Bugetul tipic pentru o astfel de bursă este de aproximativ 85.000 € pe an.

Burse postdoctorale globale. Ele finanțează mobilitatea cercetătorilor în afara Europei. Bursa durează între 2 și 3 ani, dintre care primii 1 până la 2 ani vor fi cheltuiți într-o țară terță neasociată, urmată de o fază obligatorie de returnare de 1 an către o organizație cu sediul într-un stat membru al UE sau țară asociată Horizon Europe. Bugetul tipic pentru o astfel de bursă este de aproximativ 85.000 € pe an.

Beneficiarul care primește finanțare UE trebuie să recruteze cercetătorul pe toată perioada bursei.

UE oferă sprijin cercetătorului recrutat sub formă de:

o indemnizație de subzistență

o indemnizație de mobilitate

În plus, se asigură finanțare pentru:

  •         activități de cercetare, formare și rețea
  •         management și costuri indirecte

 Surse de informare suplimentare:

Programul de lucru 2021-2022 pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Pagina apelului

Ghidul programului Orizont Europa

Prezentare in cadrul Horizon Europe Info-Days 2021

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?