Institutul de Guvernanță Corporativă și Sustenabilitate (CORP) din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași derulează, în parteneriat cu Eastern Marketing Insights, o cercetare dedicată identificării trendurilor, priorităților și provocărilor întâmpinate de mediul de afaceri al Regiunii de Nord-Est cu privire la sustenabilitatea afacerilor.

Găsiți chestionarul AICI.

Cercetarea își propune să obțină date cu privire la practici și instrumente de afaceri pentru asigurarea sustenabilității modelelor de business și să identifice percepțiile și practicile profesioniștilor, managerilor și antreprenorilor cu privire la acest aspect. Rezultatele studiului vor avea relevanță și vor putea fi utilizate de către persoanele care lucrează în domeniul sustenabilității și responsabilității sociale corporative. Vă adresăm rugămintea de a participa la această cercetare, accesând butonul ”Next” de mai jos și completând chestionarul asociat. Chestionarul are un număr de 21 de întrebări și completarea acestuia durează 6-8 minute.

CORP este un centru academic și antreprenorial care promovează conceptele de guvernanță corporativă, etica în afaceri și în administrația publică, responsabilitatea socială a organizațiilor, sustenabilitatea în educație și în afaceri.

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?