Grupul CER (Cloud Enhancing Research)

Coordonator: Conf. univ. dr. Marc Frincu

Grupul CER (Cloud Enhancing Research) se ocupă cu probleme legate de managementul resurselor pe sisteme distribuite ce execută aplicații pentru analiza Big Data. Grupul de cercetare este format din cadre didactice tinere, studenți la master și doctorat precum și studenți eminenți în ultimul an de facultate. Principalele direcții de studiu se referă la implementarea de algoritmi paraleli pentru rezolvarea unor probleme de Big Data dar și eficientizarea planificării sarcinilor pe resurse distribuite ținând cont de anumite aspecte cum ar fi viteza, variabilitatea și diversitatea datelor dar și consumul energetic. Domeniile în care se publică includ smart grids, cloud computing și paralelizarea de algoritmi.

Direcţii de cercetare: Managementul resurselor; Analiza Big Data pe cloud; machine-learning; smart grid-uri.

Grupul de Cercetare în Informatică Teoretică

Coordonator: Conf. univ. dr. Gabriel Istrate

Grupul de Cercetare în Informatică Teoretică.

Direcţii de cercetare: Metode probabiliste și algoritmi; grafuri; teoria jocului; teoria calcului; calcul simbolic și logic; automated theorem proving; limbaje formale.

Centrul de cercetare în informatică a Facultății de Matematică și Informatică

Coordonator: Prof. univ. dr. Viorel Negru

Centrul de cercetare în informatică a Facultății de Matematică și Informatică. Misiunea principală a activității CCI o constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată în domeniul informaticii cu accent pe calculul distribuit, inteligența artificială, informatica teoretica, matematica computațională și domenii conexe.Centrul are acces la infrastructură de calcul formată dintr-un cluster GPU, un Bluegene/P precum și un cluster tradițional.

Direcţii de cercetare: Calcul paralel; calcul distribuit; inteligență artificială; calcul inteligent inspirat din natură, informatică teoretică; matematică computațională.

Grupul FLAIR (Frames, Learning and Approximations in Information Representation)

Coordonator: Conf. univ. dr. Darian Onchis

Direcţii de cercetare: Information theory, Frame-based signal and image processing, Learning algorithms, Data approximations, Bio-sequences analysis.

Grupul de cercetare in Sisteme distribuite si Calcul Paralel

Coordonator: Prof. univ. dr. Dana Petcu

Grupul de cercetare in Sisteme distribuite si Calcul Paralel isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului de Cercetare in Informatica a Universitatii de Vest din Timisoara si in cadrul Institutului e-Austria Timisoara. Proiectele din ultimii cinci ani s-au concentrat asupra urmatoarelor tematici: portabilitatea aplicatiilor in medii Cloud, lansarea si monitorizarea aplicatiilor Cloud si Big Data, auto-organizare si auto-administrare in HPC Cloud.

Direcţii de cercetare: Sisteme distribuite (servicii Cloud, Grid, Web); Calcul Paralel (HPC, Cluster).

Grupul de cercetare “Inteligenţă computaţională şi metaeuristici inspirate de natură”

Coordonator: Prof. univ. dr. Daniela Zaharie

Grupul de cercetare “Inteligenţă computaţională şi metaeuristici inspirate de natură” (Computational Intelligence and Nature Inspired Metaheuristics) este orientat în principal înspre analiza comportamentului metaeuristicilor inspirate de natură (algoritmi evolutivi, modele bazate pe inteligenţa colectivă etc.) şi utilizarea acestora în extragerea de cunoştinţe sau modele din date sau în rezolvarea unor probleme de planificare.

Direcţii de cercetare: Direcţiile curente de cercetare cuprind: dezvoltarea de metode hibride pentru optimizarea cu restricţii pentru rezolvarea problemelor de alocare a resurselor; utilizarea algoritmilor de învăţare automată în analiza imaginilor satelitare şi în extragerea de reguli de recomandare din date; estimarea parametrilor modelelor compartimentale utilizate în imunologie.