Grupul de cercetare Sisteme Distribuite şi Comunicaţii Web

Coordonator: Conf. dr. Rareş Boian

Grupul de cercetare Sisteme Distribuite și Comunicații Web are ca principale ținte cercetări teoretice și aplicative grupate în jurul comunicărilor Internet și a fenomenului WWW. Cercetările teoretice se focalizează pe modelări adecvate ale fenomenelor distribuite și web. Se propune o abordare a dezvoltării proiectelor web plecând de la modele de cerințe, în contextul procesului de dezvoltare model-driven. În acest context se au în vedere mai multe direcții de studiu teoretice, practice și metodologice:

 1. elaborarea unor modele adecvate,
 2. proiectarea unor instrumente de creare de aplicaţii şi / sau extrageri inteligente de informaţii,
 3. analize automate de trafic combinate cu mecanisme de autoadaptare spre sprijinul navigatorilor web,
 4. dezvoltarea de modele și instrumente specifice media streaming și virtual reality,
 5. modele de servicii web,
 6. semantic web.

Direcții de cercetare: Sisteme distribuite, Rețele de calculatoare, Comunicații web și optimizări adiacente, Arhitecturi de servicii web, Sisteme Cloud, Multimedia streaming, Medii virtuale distribuite, Realitate virtuală.

Grupul de cercetare Învățare automată

Coordonator: Prof. dr. Gabriela Czibula

Grupul de cercetare în Învățare Automată se orientează pe cercetare fundamentală, aplicativă și interdisciplinară în domeniul învățării automate. Cercetările noastre vizează atât contribuții teoretice și algoritmice în învățarea automată (învățare supervizată, nesupervizată, prin întărire, modele de clasificare și regresie bazate pe reguli de asociere relaționale, modele hibride și dinamice de învățare automată) cât și aplicații interdisciplinare ale învățării automate în diverse domenii, precum: inginerie software (ingineria software bazată pe căutare), bio-informatică, biologie computațională, prelucrarea limbajului natural, rețele sociale, etc. De asemenea, vizăm explorarea unor noi domenii în care soluții bazate pe învățare automată sunt aplicabile.

Direcţii de cercetare: Învățare supervizată, nesupervizată, prin întărire, Modele hibride și dinamice, Reguli de asociere relaționale, Ingineria software bazată pe căutare, Aplicații ale învățării automate în domenii precum: ingineria software, bio-informatică, biologie computațională, prelucrarea limbajului natural, rețele sociale, etc.

Grupul de cercetare Analiză şi optimizare

Coordonatori: Prof. dr. Kassay Gábor, Prof. dr. Nicolae Popovici
 

Problema echilibrului și aplicațiile sale (studiul problemei din punct de vedere al existentei soluțiilor, studiul soluțiilor din punct de vedere al stabilității și senzitivității, algoritmi de rezolvare), operatori monotoni, inegalități variaționale, optimizare scalară, vectorială și multivocă.

Direcții de cercetare: Analiză funcțională, analiză convexă, optimizare, aplicații.

Centrul de Cercetare Inginerie Software

Coordonator: Conf. dr. Simona Motogna

Grupul de cercetare în Ingineria Software își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • Analiza și verificarea programelor: prin folosirea de mecanisme formale (Session logic, K-framework) pentru a specifica și verifica diferite proprietăți ale programelor;
 • Calitatea sistemelor software: evaluarea și estimarea factorilor de calitate pentru aplicații mari și diferite versiuni ale lor și relația acestora cu metricile orientate obiect;
 • Inginerie bazată pe modele: studii legate de modele executabile și limbajul lor de descriere (fUML) și impactul acestora în ciclul de dezvoltate software;
 • Inginerie software bazată pe componente: privește dezvoltarea de software ca și o compunere de componente dezvoltate independent și adresează următoarele probleme: selecția componentelor, configurarea componentelor în funcție de constrângeri și diferite optimizări.

Grupul de cercetare Aplicaţii Interdisciplinare Bazate pe Calcul de Inaltă Performanţă

Coordonator: Conf. dr. Virginia Niculescu
 

Grupul de cercetare Aplicații Interdisciplinare Bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Modelare, Optimizare şi Simulare (MOS) având ca ţintă cercetarea fundamentală și aplicată în diferite domenii interdisciplinare. Folosind infrastructura de calcul de înaltă performanţă a Universității Babeș-Bolyai ce atinge 40TFlops Rmax, grupul se concentrează pe domenii precum: optimizarea modelelor, simulare și vizualizare, analiza volumelor mari de date, programarea paralelă și distribuită, calculul de înaltă performanţă.

Direcții de cercetare: Programare paralelă și distribuită, Optimizarea modelelor, Simulare și Vizualizare, Procesare de imagini și realitate virtuala, Analiza volumelor mari de date, Metode numerice și statistice

Centrul de Cercetare Inteligenţă Computaţională Aplicată

Coordonator: Prof. dr. Horia F. Pop
 

Cercetări ale aspectelor teoretice, aplicate şi practice ale acestor paradigme computaţionale inspirate din domenii precum cele biologice, sociale şi lingvistice. Utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale, în special cele ale inteligenței computaționale în sectoarele industriale și comerciale, de aceea ne propunem în special legarea tehnicilor inteligenţei computaţionale de proiecte şi aplicaţii din lumea reală în domenii cum ar fi cel financiar, teoria jocurilor, ştiinţe biologice şi medicină, bioinformatică, industrie, lingvistică şi inginerie software. Metode inteligente de analiză a datelor, analiza conceptelor formale, aplicații ale inteligenței computaționale în bioinformatică, aplicarea tehnicilor de instruire automată în ingineria software, lingvistică computațională și metode de analiză cantitativă şi calitativă a textelor, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, ingineria software bazată pe căutare, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, metode și aplicații ale învățării prin întărire.

Direcţii de cercetare:
Inteligență artificială, Inteligență computațională, Învățare automata, Soft Computing, Aplicații reale.

Grupul de cercetare Analiza conceptelor formale

Coordonator: Conf. dr. Christian Săcărea

Analiza conceptelor formale (FCA) a devenit o metoda standard de analiza a datelor si de extragere, procesare și reprezentare a cunoștințelor. Ne propunem să abordăm următoarele subiecte științifice:

 1. Cercetare fundamentală: dezvoltarea teoriei Analizei Conceptelor Triadice si a celei temporale.
 2. Cercetare aplicativă: aplicații FCA în analiza logurilor web, aplicații în Inteligență Corporativă, utilizarea realității virtuale și a celei augmentate în vizualizarea structurilor conceptuale.

Direcţii de cercetare: Analiza conceptelor formale și aplicații.