Applied Distributed Systems (ADS)

Liderul grupului ADS
prof. univ. dr. Lenuța Alboaie

Grupul de cercetare ADS reunește cercetători și practicieni care au ca scop realizarea de cercetări și aplicarea acestora în sisteme reale.

Direcţiile de cercetare abordate sunt următoarele: sisteme distribuite, arhitecturi cloud, aspecte de securitate și privacy în cloud-uri publice, private sau hibride, compunere de servicii (orchestrare, coreografii); paradigme și modele de programare în cloud; cloud DevOps; sisteme distribuite bazate pe evenimente.

Membri: Anca Ignat, Emanuel Onica, Andrei Panu, Mircea Vaida, Cătălin Damian, Sinica Alboaie, Nicu-Cosmin Ursache, Ştefana Teodora Vasilache (vezi pagina web pentru lista completă).

Web of Science Group

Liderul grupului Web of Science
conf. dr. Sabin-Corneliu Buraga

Grupul de cercetare este compus dintr-o echipă de tineri cercetatări și studenți, coordonați de către Dr. Sabin-Corneliu Buraga (laureat al Academiei Române).

Grupul a fost fondat în anul 2000.

Activitatea grupului se concentrează pe diferite probleme bazate sau care au legatura cu Web Science – de la studierea interacțiunilor efective dintre utilizatori și aplicații (web, mobil, fizic, omniprezent, …) pentru gestionarea cunoștințelor și arhitectura soluțiilor software complexe prin utilizarea metodologiilor, standardelor, limbilor și instrumentelor web (semantice).

Rezultatele științifice ale membrilor implicați reprezintă o paletă de publicații (inclusiv lucrări de master/doctorat), inițiative sau proiecte de cercetare care constau în diferite abordări teoretice și practice privind anumite aspecte ale tehnologiilor Web – de exemplu, linked data, servicii Web, interacțiunea cu calculatoarele, sisteme distribuite bazate pe cunoaștere, cum ar fi sistemele Cloud și Web of Things – cu aplicații din viața reală în e-sănătate, e-learning, aplicatii pentru administrație publică digitală (e-health, e-learning, e-government) și altele.

Membri (din industrie și cercetare): Ciprian Amariei, Elena Creangă (doctorand), Dr. Octav Dospinescu, Alecsandru Grigoriu, Dr. Andrei Panu, Dr. Cosmin Vârlan

Membri anteriori: Dr. Lenuța Alboaie, Dr. Mihaela Brut, Dr. Marius Cioca, Ioana Monica Ciolan, Sergiu Dumitriu, Dr. Marta Gîrdea, Claudia Gheorghiu, Anca-Paula Luca, Dr. Ștefan Negru, Radu Nicolescu, Teodora Rusu și mulți alții.

Machine Learning and Applications to Bioinformatics (MLB)

Liderul grupului MLB
conf. univ. dr. Liviu Ciortuz

Acest grup de cercetare se concentrează pe proiectarea și implementarea instrumentelor pentru învăţare automată și folosirea lor pentru a rezolva diferite probleme, în special în zona bio-medicală (e.g. detectarea de micro-RNA-uri, clasificarea probelor mRNA de la pacienţi alergici/non-alergici (în colaborare cu Dr. Victor Turcanu de la King’s College, Londra).

În trecut am aplicat tehnici de învăţare automată pentru detecţia virușilor informatici (în colaborare cu BitDefender). Am lucrat de asemenea la detectarea variaţiilor structurale în datele NGS (Next Generation Sequencing), în colaborare cu echipa Genscale din INRIA (Bretagne, Franţa).

Membri: Aurelian Tutuianu, Oriana Oniciuc

Natural Language Processing (NLP-Group@UAIC-FII)

Liderul grupului NLP
prof. univ. dr. Dan Cristea

Grupul este în prezent implicat în: elaborarea modelelor computaţionale pentru limbajul scris și cel vorbit; dezvoltarea de instrumente de procesare NLP pentru limbile română și engleză; dezvoltarea și colectarea de resurse pentru limba română.

Grupul NLP-Group@UAIC- FII, condus de domnul prof. dr. Dan Cristea, include cercetători post-doctorali, doctoranzi și masteranzi și câţiva studenţi entuziaști înscriși la studii de licenţă. Grupul organizează două evenimente de tradiţie: școala de vară EuroLAN și conferinţa ConsILR.

Membri: Adrian Iftene, Corina Forăscu, Diana Trandabăţ, Alex Moruz, Ionut Pistol, Paula Onofrei, și alţii (vezi pagina web pentru lista completă).

Data Engineering for Constraints Optimization (DECO)

Liderul grupului DECO
prof. univ. dr. Cornelius Croitoru

Grupul DECO are patru direcţii de cercetare:

● Reprezentarea cunoașterii bazată pe grafuri în optimizarea combinatorială (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28702-7_5)

● Eșantionare inteligentă a datelor (http://profs.info.uaic.ro/~olariu/teza/new_teza.pdf)

● Programare bazată pe constrângeri (http://profs.info.uaic.ro/~acf/omnics/)

● Tehnici Evolutive Hibride (http://profs.info.uaic.ro/~mionita/)

Membri: Emanuel Olariu, Cristian Frasinaru, Mădălina Raschip

Matrix Computations and Statistics (MCS)

Liderul grupului MCS
conf. univ. dr. Cristian Gațu

Acest grup de cercetare investighează și dezvoltă strategii numerice intensive computaţional pentru estimarea de modele statistice și econometrice mari. Un interes special este acordat problemelor mari care necesită un design robust și proceduri rapide.

Grupul face parte din grupul de lucru ERCIM Computational and Methodological Statistics, care are acum peste 1600 membri; acesta organizează o conferinţă anuală și folosește revista Elsevier Econometrics and Statistics ca mediu oficial de publicare.

Membri: Mircea-Ioan Coșbuc

Formal Methods in Software Engineering (FMSE)

Liderul grupui FMSE
prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Grupul FMSE dezvoltă metode și instrumente cu ajutorul cărora programatorii pot să aplice tehnici de demonstrare bazate pe matematică pentru dezvoltarea de aplicaţii software.

Folosirea metodelor formale ajută la descoperirea inconsistenţelor, lipsei de completitudine și a ambiguităţilor în design-ul unui sistem sau al unui limbaj.

Scopul grupului este să aplice metodele formale într-un mod automat. Punctele forte sunt folosirea teoriei specificaţiilor algebrice, a logicilor și a tehnicilor de rescriere.

Membri: Ștefan Ciobâcă, Andrei Arusoaie, Andreas Chelsău, Radu Mereuţă 

Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM)

Liderul grupului ECODAM
prof. univ. dr. Henri Luchian

Direcţiile principale de cercetare ale grupului sunt: dezvoltarea de metaeuristici pentru rezolvarea problemelor complexe de optimizare, dezvoltarea si aplicarea de tehnici de învăţare dedicate analizei exploratorii a datelor și analizei predictive prin clasificare și regresie, metode specifice dedicate bazelor mari de date (big data), detecţia de programe maliţioase, hibridizarea algoritmilor evolutivi cu metode specifice învăţării automate.

Grupul organizează anual o școală de vară de tradiţie, ECODAM, care se adresează doctoranzilor în Informatică sau în domenii conexe.

Membri: Mihaela Breabăn, Dragoș Gavriluţ, Vlad Rădulescu, Mădălina Raschip, Răzvan Benchea

Cryptography and Information Security (C-IS)

Liderul grupurilor C-IS și Petri Nets
prof. univ. dr. Ferucio Laurențiu Țiplea

Grupul Cryptography and Information Security se concentrează pe diverse aspecte teoretice și practice de criptografie și securitatea informaţiei, cum ar fi: primitive criptografice, protocoale criptografice și verificarea simbolică a protocoalelor criptografice, teoria computaţională a numerelor legată de criptografie.

Membri: Sorin Iftene, Ioana Leahu, Anca-Maria Nica


Petri nets

Grupul Petri Nets se concentrează pe aspecte teoretice și practice ridicate de analiza reţelelor Petri și a reţelelor de tip workflow în contextul folosirii lor în modelarea sistemelor distribuite.

Membri: Ioana Leahu