EOSC este un instrument ideal pentru a răspunde la situații publice de urgență, cum ar fi virusul COVID-19, prin:

 • deschiderea datelor științifice despre virus
 • partajarea datelor live la sol cu privire la răspândirea virusului, precum și software, standarde și procese pentru monitorizarea tratamentului și dezvoltării COVID-19
 • accesarea și combinarea acestor date nu numai pentru eradicarea virusului, dar si învațarea cum să se descurce cu viruși similari și focare viitoare
 • evaluarea validității informațiilor epidemice în raport cu virusul asigurându-se că sursele sale pot fi urmărite și verificate

Ghidul apelului poate fi consultat aici.

Eligibilitate:

 • Persoanele fizice și persoanele juridice cu domiciliul în statele membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv regiunile lor ultraperiferice și țările asociate (AC)
 • Solicitanții care nu primesc sprijin din partea altor instrumente (cercetare UE sau națională, proiecte de infrastructură) pentru activitățile propuse și nu sunt finanțate din alte surse pentru o activitate identică

Activități finanțate :

 • Accesul la cercetări și date legate de COVID-19
 • Accesul la infrastructuri și servicii
 • Împărtășirea metodologiilor și datelor testului de eșantionar
 • Dezvoltarea de metodologii, servicii, software și infrastructuri deschise pentru partajarea de date, practici și cunoștințe în legătură cu dezvoltarea și tratamentul COVID-19
 • Dezvoltarea metodologiilor Open Science pentru monitorizarea răspândirii COVID-19
 • Dezvoltarea unor metodologii bazate pe Open Science / bazate pe dovezi pentru dezvoltarea politicilor de combatere a epidemiei
 • Accesarea și combinarea datelor Open Science nu numai pentru eradicarea virusului, dar și pentru a învața cum să faci față la provocări viitoare
 • Evaluarea validității informațiilor epidemice în raport cu virusul
 • Alte activități / acțiuni științifice Open Science legate de combaterea epidemiilor și pandemiilor

Valoarea maximă acordată/proiect : 45.000 euro.

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?