Comisia Europeană a anunțat în data de 2 iulie care va fi bugetul pentru 2020, ultimul an din actualul program cadru de cercetare Horizon 2020, precum și domeniile de interes pentru spre care vor fi orientate finanțările.

Cele 11 miliarde de euro vor fi alocate pentru a creșterea impactului cercetării asupra economiei și societății, concentrându-se pe subiecte foarte importante, cum ar fi schimbările climatice, energia curată, materialele plastice, securitatea informatică și economia digitală.

De asemenea, finanțarea va fi orientată pentru pregătirea programului Horizon Europe, următorul program-cadru pentru perioada 2021-2027. O noutate importantă în cadrul Horizon Europe va fi European Innovation Council (Consiliul European pentru Inovare) – un program inițiat deja și care va avea în 2020 un buget de 1,2 mld.euro. Acest program are ca obiectiv finanțarea inovării pentru transformarea științei în noi afaceri și pentru a accelera extinderea companiilor.

Prioritățile, obiectivele și alocările acestui program de lucru sunt :

 • Un viitor cu emisii scăzute de carbon, rezistent la schimbările climatice

Obiective:

 • Sprijinirea obiectivelor Acordului de la Paris
 • Accelerarea transformării către neutralitatea emisiilor de carbon prin tehnologii curate
 • Îmbunătățirea rezistenței climatice în Europa și în afara ei
 • Să contribuie la planificarea pe termen lung a politicii de atenuare și adaptare

Finanțarea în 2020: 1,4 miliarde euro va include:

 • 132 de milioane de euro pentru a sprijini dezvoltarea și producția în Europa a următoarei generații de baterii – deschiderea apelurilor în iulie și decembrie 2019
 • 60 de milioane de euro pentru soluții de energie durabilă în orașe – deschiderea apelurilor în septembrie 2019 și mai 2020
 • Economie circulară

Obiective:

 • Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv a materiilor prime primare și secundare
 • Reducerea deșeurilor și poluarea mediului
 • Crearea avantajelor competitive și noi oportunități pentru companii

Finanțarea în 2020: 400,7 milioane euro va include:

 • 20 de milioane de euro pentru reciclarea materialelor plastice din ambalaje alimentare– deschiderea apelurilor în iulie 2019
 • 97,5 milioane EUR pentru utilizarea durabilă și reutilizarea materiilor prime și a apei în producția industrială – deschiderea apelurilor în iulie 2019
 • Digitizarea și transformarea industriei și serviciilor europene

Obiective:

 • Sprijinirea digitizării industriei europene, în special prin intermediul centrelor de inovare, a platformelor și a programelor pilot pe scară largă
 • Promovarea utilizării tehnologiilor și a inovațiilor digitale, precum și a sinergiilor cu alte tehnologii cheie de activare (Key Enabling Technologies)
 • Posibilitățile de mobilizare oferite de TIC pentru a aborda provocările societale majore
 • Pregătirea Europei pentru impactul societal al transformării digitale

Finanțarea în 2020: 649,1 milioane euro va include:

 • 50 de milioane de euro pentru soluții automate de conducere în Europa – apelul se deschide în decembrie 2019
 • 110 milioane euro pentru a utiliza inteligența artifcială pentru soluții de sănătate mai bune – deschiderea apelului în noiembrie 2019 și aprilie 2020
 • Securitatea Uniunii

Obiective:

 • Crearea noi soluții și tehnologii pentru utilizatorii finali, cum ar fi poliția, vama, pompierii etc.
 • Anticiparea impactului viitoarelor tendințe tehnologice în dimensiunea de securitate
 • Promovarea absorbției pe piață a rezultatelor cercetării
 • Dezvoltarea unei industrii de securitate puternică care să sprijine autonomia UE

Finanțarea în 2020: 427,4 milioane euro va include :

 • 116 milioane EUR pentru dezvoltarea tehnologiilor de securitate cibernetică și a vieții private- deschiderea apelului în noiembrie 2019 și martie 2020
 • 20 de milioane de euro pentru o mai bună înțelegere a factorilor umani în combaterea dezastrelor, combaterea criminalității și terorismului și îmbunătățirea securității frontierelor – apelul se deschide în martie 2020

Prin intermediul programului Horizon 2020, se pot finanta proiecte legate de:

Securitatea cibernetica

 • Se poate proiecta un sistem de asigurare a infrastructurilor critice impotriva pericolelor si atacurilor fizice si/sau cibernetice. Infrastructura critica se refera la  infrastructurile de transport (aeroporturi, porturi, căi ferate, noduri multimodale urbane), infrastructuri de comunicații și segmente de sol ale sistemelor spațiale, servicii de sănătate, comerț electronic și servicii poștale infrastructură, site-uri industriale sensibile și instalații industriale și servicii financiare.
  • Eligibilitate: IMM; consortii intre operatori de sisteme de securitate,IMM, industrie, cercetatori din domeniul social, etc.
  • Termen limita apel: 23.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 15.03.2018
 • Se pot dezvolta soluții inovatoare pentru protecția datelor cu caracter personal, dezvoltarea de noi aplicații și tehnologii pentru a ajuta cetățenii să monitorizeze și să verifice mai bine securitatea, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, permițându-le să devină mai implicați și mai activi în lupta împotriva riscului cibernetic.
  • Eligibilitate: Propunerile ar trebui să implice utilizatorii finali, implicându-i în proiectarea și punerea în aplicare, pentru a asigura utilitatea și acceptabilitatea soluțiilor propuse. În plus, asigurarea și transparența în ceea ce privește securitatea digitală, confidențialitatea și nivelurile de protecție a datelor cu caracter personal încorporate în produse și servicii ar trebui să fie ușor accesate, identificate și monitorizate de toți cetățenii, independent de starea fizică sau de competențele TIC, prin dezvoltarea de soluții inovatoare adecvate.
  • Termen limita apel: 22.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 14.03.2019

Prin intermediul programului POC – Promovarea Societatii Informationale, se pot finanta proiecte legate de:

 • Se pot amenaja Centre de Date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 • Se pot achizitiona/dezvolta aplicaţiile software/licenţele necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 • Se pot achiziţiona şi implementa soluţii de semnătură electronică
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 •  Se pot desfășura activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale

Bibliografie

Ultimul update: 08/07/2019

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?