Scopul platformei iTransfer

Scopul iTransfer este de a stimula transferul de cunoștințe din zona academică către industrie. Pe această platformă vor fi publicate atât prezentări ale proiectelor industriale și de cerectare ale companilor, dar și rezultate științifice și tehnice produse de mediul academic local și internațional.

 

Categorie Tip articol Descriere
Academie Cercetare în mediul academic În cadrul acestei secțiuni descriem direcții de cercetare existente în centre universitare din România.
Disponibilități de Colaborare Apeluri pentru crearea de consorții În această secțiune se vor identifica evenimente, resurse, workshop-uri potrivite cunoașterii de parteneri academici și din industrie pentru formarea de consorții.
Disponibilități de Colaborare Prezentare activitate grupuri de cercetare În această secțiune se vor prezenta pe scurt articolele și rezultatele deosebite ale unor grupuri de cercetare. De asemenea se va prezenta disponibilitatea de colaborare pentru scrierea și desfășurarea de proiecte în colaborarea cu industria.
Disponibilități de Colaborare Prezentare activitate personală În această secțiune se vor găsi articole care conțin o prezentare pentru profesorii și cercetătorii renumiți sau care primesc premii, câștigă proiecte relevante pentru industrie. De asemenea, se va prezenta disponibilitatea de colaborare pentru scrierea și desfășurarea de proiecte în colaborarea cu industria.
Disponibilități de Colaborare Prezentare lucrări de doctorat, disertație, licențe relevante În această secțiune se vor publica articole care prezintă rezultatele obținute în urma coordonării de lucrări de doctorat/disertație sau licență, acestea deschizînd căi potențiale de colaborare cu industria.
Finanțări Prezentare oportunități de finanțare: proiecte de cercetare(finanțări naționale și internaționale) În această secțiune se prezintă apeluri deschise/sau viitoare care pot constitui oportunități de colaborare între mediul academic și industrie.
Finanțări Oportunități de finanțare pentru produse comerciale prin proiecte de cercetare În această secțiune se vor prezenta proiecte existente care pot oferi suport pentru dezvoltarea de produse software inovative.
Industrie Prezentare de companie În această secțiune se vor publica articole propuse de companii.
Industrie Prezentare produs/proiect al unei companii locale În această secțiune se vor prezenta produse/proiecte ale companiilor.
Industrie Prezentare produs software care folosește tehnologii din academie În această secțiune se vor prezenta produse software finale/sau în curs de implementare care se bazează pe cercetări desfășurate în mediul academic.
Trenduri  Prezentare proiecte deja finanțate (Horizon 2020, Apeluri Naționale etc) În cadrul acestei secțiuni se vor realiza articole care vor evidenția direcții abordate de proiecte finanțate finalizate sau în curs de desfășurare. De asemenea, se va urmări și modul de creare a parteneriatelor cu entități din industrie.
Trenduri Prezentări rezultate din articole științifice Articolele din această secțiune reprezintă rezultate relevante prezentate în articole științifice, relevante pentru stimularea transferului de cunoștințe și scrierea de proiecte de colaborare.
Trenduri Prezentări de evenimente științifice/tehnice Articolele din această secțiune vor sumariza participarea la conferințe relevante și identificarea de articole/prezentări ce pot fi relevante în procesul de transfer tehnologic.
Trenduri Noutăți științifice pentru industrie Rubrica de noutăți științifice va conține review-uri pentru cele mai noi rezultate direct aplicabile în domeniile relevante pentru transferul de cunoștințe.