Prin intermediul programului Horizon 2020, se pot finanta proiecte legate de:

Securitatea cibernetica

 • Se poate proiecta un sistem de asigurare a infrastructurilor critice impotriva pericolelor si atacurilor fizice si/sau cibernetice. Infrastructura critica se refera la  infrastructurile de transport (aeroporturi, porturi, căi ferate, noduri multimodale urbane), infrastructuri de comunicații și segmente de sol ale sistemelor spațiale, servicii de sănătate, comerț electronic și servicii poștale infrastructură, site-uri industriale sensibile și instalații industriale și servicii financiare.
  • Eligibilitate: IMM; consortii intre operatori de sisteme de securitate,IMM, industrie, cercetatori din domeniul social, etc.
  • Termen limita apel: 23.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 15.03.2018
 • Se pot dezvolta soluții inovatoare pentru protecția datelor cu caracter personal, dezvoltarea de noi aplicații și tehnologii pentru a ajuta cetățenii să monitorizeze și să verifice mai bine securitatea, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, permițându-le să devină mai implicați și mai activi în lupta împotriva riscului cibernetic.
  • Eligibilitate: Propunerile ar trebui să implice utilizatorii finali, implicându-i în proiectarea și punerea în aplicare, pentru a asigura utilitatea și acceptabilitatea soluțiilor propuse. În plus, asigurarea și transparența în ceea ce privește securitatea digitală, confidențialitatea și nivelurile de protecție a datelor cu caracter personal încorporate în produse și servicii ar trebui să fie ușor accesate, identificate și monitorizate de toți cetățenii, independent de starea fizică sau de competențele TIC, prin dezvoltarea de soluții inovatoare adecvate.
  • Termen limita apel: 22.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 14.03.2019

Digital Transformations

 • Se pot elabora modele explicative cu privire la efectele pe termen lung ale TIC asupra dezvoltării copilului și asupra practicilor care maximizează riscurile (factorii de risc), minimizează riscurile (factorii de rezistență) și maximizează beneficiile (factori de creștere). Impactul urmarit vizează o mai bună reglementare (de exemplu, etichetarea, evaluarea instrumentelor educaționale TIC, protecția utilizatorilor online) și o utilizare (de către copii și tineri) mai sigură și mai benefică a tehnologiilor digitale acasă, pentru petrecerea timpului liber și în mediul educațional.
  • Eligibilitate: institutii de cercetare, firme
  • Termen limita apel: 14.03.2019
  • Observatii: Copiii și tinerii ar trebui să fie colaboratori activi în cadrul proiectului. Tipuri de acțiuni finanțate: RIA, CSA
 • Se pot dezvolta noi modalități de furnizare a serviciilor publice, de asigurare a guvernării publice și de stimulare a angajamentului public cu ajutorul tehnologiilor disruptive (BlockChain, big data analytics, Internet of Things, realitate virtuală, realitate augumentată, inteligență artificială, tehnici algoritmice, simulări și gamificare)
  • Eligibilitate: Propunerile ar trebui să angajeze parteneri multipli, stakeholderi și utilizatori pentru a examina modul în care tehnologiile emergente pot influența sectorul public (inclusiv impactul asupra funcționarilor publici și relația dintre serviciile publice și cetățeni) și să exploreze într-o gamă largă problemele legate de utilizarea acestor tehnologii în sectorul public.
  • Termen limita apel: 14.03.2019
  • Observatii: Propunerile ar trebui să conducă la elaborarea unor planuri de afaceri care să asigure durabilitatea pe termen lung a serviciilor oferite pe baza tehnologiei utilizate.   Este de așteptat ca această finanțare să fie continuată și în 2020.
 • Se pot elabora sau testa aplicații care au ca scop utilizarea datelor rezultate din observarea Pământului și integrarea inteligentă a acestora cu alte tehnologii conexe.
  • Eligibilitate: Este încurajată participarea industriei, în special a IMM-urilor. Propunerile ar trebui să fie inovative în cel puțin una dintre aceste dimensiuni: modelul de piață, produs, proces sau de afaceri.
  • Termen limita apel: 12.03.2019
  • Observatii: Copernicus, programul de observare și monitorizare a Pământului a intrat în vigoare în 2014 și produce o multitudine de date și informații privind subsistemele terestre, atmosferă, oceane și apele interioare și procesele transversale (schimbările climatice, gestionarea dezastrelor și Securitate). 
 • Se pot dezvolta strategii pentru promovarea abordărilor colaborative și participative ale experiențelor culturale prin intermediul canalelor de comunicare, cum ar fi platformele sociale media,  activitățile artistice. Proiectele ar trebui să ia în considerare atât patrimoniul tangibil cât și cel intangibil, cercetarea unor noi aplicații și instrumente care să permită o abordare mai cuprinzătoare, cum ar fi etichetarea digitală a obiectelor.
  • Eligibilitate: institutii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 14.03.2019
  • Observatii: Proiectele trebuie să promoveze implicarea și angajarea activă a diferitelor grupuri sau comunități, cum ar fi imigranții și alte comunități expuse riscului de excludere socială
 • Se pot valorifica solutiile Big Data privind activitatea de cercetare și inovare, cu accent în special pe investițiile în cercetare și inovare în sectorul privat.
  • Eligibilitate: institutii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 14.03.2019
  • Observatii: Rezultatele acțiunilor de cercetare și de inovare sunt de așteptat să asigure date mai multe, diversificate și în timp util necesare procesului de elaborare a politicii de cercetare și de inovare
 • Se pot dezvolta soluții/instrumente TIC pentru gestionarea integrării migranțilo
  • Eligibilitate: echipe multidisciplinare și multisectoriale pentru a explora complexitatea acestei provocări, pentru a identifica schimbările necesare,  riscurile și barierele în calea punerii în aplicare a acestora, inclusiv a problemelor culturale.
  • Termen limita apel: 14.03.2019
 • Se pot identifica lacunele în soluțiile de accesibilitate a serviciilor digitale incluzive oferite de guvernanța prin noi abordări care permit implicarea cetățenilor și a diverșilor actori sociali.
  • Eligibilitate: echipe multidisciplinare și multisectoriale pentru a explora complexitatea acestei provocări și pentru a identifica schimbările necesare, precum și riscurile juridice, culturale și manageriale și barierele în calea implementării acestora.
  • Termen limita apel: 14.03.2019
 • Se pot dezvolta și implementa soluții digitale inovatoare și orientate spre utilizatori, capabile să susțină și viața sănătoasă și independentă pentru persoanele în vârstă care se confruntă cu capacități reduse permanent sau temporar
  • Eligibilitate: institutii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 14.11.2018
  • Observatii: Proiectul trebuie să includă o metodologie clară și indicatori de impact pentru evaluarea impactului socio-economic al utilizării platformei, acolo unde este posibil, utilizând cadrul MAFEIP (“Monitoring and Assessment Framework for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing”). Numărul utilizatorilor implicați și durata serviciilor pilot ar trebui să fie suficiente pentru a asigura un impact semnificativ, cu cel puțin 4 servicii pilot în 4 țări.
 • Se pot dezvolta platforme care integrează diverse tehnologii cum ar fi: dispozitive pentru Internetul obiectelor (IOT ) cloud, fotonica, rețele, geolocalizarea (inclusiv prin Galileo și EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) și robotică, combinate cu aplicații bazate pe analiză de date și de knowledge management, destinate cercetării și inovării în agricultură
  • Eligibilitate: institutii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 14.11.2018
  • Observatii: Se pot dezvolta platforme care integrează diverse tehnologii cum ar fi: dispozitive pentru Internetul obiectelor (IOT ) cloud, fotonica, rețele, geolocalizarea (inclusiv prin Galileo și EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) și robotică, combinate cu aplicații bazate pe analiză de date și de knowledge management, destinate cercetării și inovării în agricultură

IoT

 • Se pot dezvolta soluții de tip IoT și AI pentru dezvoltarea/monitorizarea programelor inteligente de acvacultură pentru mediul marin și / sau pentru apă dulce – care vizează sănătatea animală.
  • Eligibilitate: Este încurajată participarea start-up-urilor de înaltă tehnologie
  • Termen limita apel: 13.02.2018
  • Observatii: Al doilea apel pe acest program are termenul limită în 23.01.2019

Smart Factories

 • Se pot dezvolta și crea platforme pentru echipamente de producție inteligente de viitor, inclusiv pentru lanțurile lor de aprovizionare, conduse de actorii UE și care protejează interesului european într-un domeniu de importanță majoră pentru economia europeană.
  • Eligibilitate: Intreprinderi cu capitalizare medie (mid-caps) și I.M.M-uri. În conformitate cu strategia definită în foaia de parcurs multianuală [Factories 4.0 and Beyond] propunerile ar trebui să vizeze cel puțin una dintre următoarele provocări:
   • Agile Value Networks: lot-size one ( apel 2018)
   • Excelență în procesul de fabricație: procese și produse cu defecte zero (apel 2018)
   • Factorul uman: competențele umane în sinergie cu progresul tehnologic (apel 2019)
   • Rețele de valori durabile: procesul de fabricație într-o economie circulară (apel 2019)
  • Termen limita apel: 17.04.2018
  • Observatii: Primul apel este destinat acțiunilor de tip CSA și IA; Al doilea apel este destinat doar acțiunilor de tip IA și are termenul limită în 2 aprilie 2019

Sănătate

 • Se pot finanța soluții informatice pentru sănătate, cum ar fi, de exemplu, sisteme de determinare și monitorizare (luând în considerare și diferențele de gen) a efectelor combinate ale tratamentului cancerului, mediului, stilului de viață și geneticii asupra calității vieții, care permit identificarea timpurie a efectelor care pot determina dezvoltarea unor noi afecțiuni medicale și / sau afectarea calității vieții
  • Eligibilitate: organizațiii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 24.04.2019
 • Se pot dezvolta metode inovatoare de bio-informatică și modelare care permit modelarea și cartografierea riscurilor precum și instrumente analitice pentru avertizarea timpurie, evaluarea riscurilor și monitorizarea amenințărilor emergente ale bolilor infecțioase.
  • Eligibilitate: organizațiii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 16.04.2019
  • Observatii: Propunerile ar trebui să fie transdisciplinare și să asigure o abordare integrată de tip One Health prin legarea datelor dintr-o gamă largă de surse relevante, în funcție de amenințarea cu boli infecțioase. Acestea pot include date privind sănătatea animalelor (de exemplu, serviciile comunitare, spitalicești sau de laborator) și supravegherea sănătății animalelor, registrele de sănătate, datele genomice microbiene și virale (inclusiv secvențierea următoarelor generații), datele privind rezistența la patogeni, cartografierea vectorilor, precum și datele societale corelate ale bolii. Acțiune de tip RIA
 • Se pot dezvolta soluții digitale sigure, scalabile și robuste pentru îngrijirea integrată, care să asigure o asistență medicală și socială personalizată.
  • Eligibilitate: organizațiii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 24.04.2019
  • Observatii: Scopul acestui apel este  de a promova proiecte pilot la scară largă pentru implementarea de soluții digitale fiabile și personalizate destinate îngrijirii integrate a persoanelor  în vârstă. Acțiune de tip IA.
 • Se pot explora și dezvolta cunoștințele privind diferențele și sinergiile dintre platformele deschise în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase, atât în ceea ce privește caracteristicile lor, cât și interoperabilitatea acestora la diferite niveluri (date / informații / aplicații / servicii).
  • Eligibilitate: organizațiii de cercetare, firme, ong-uri
  • Termen limita apel: 24.04.2019
  • Observatii: Propunerile ar trebui să furnizeze un inventar al stadiului tehnicii/cunoașterii platformelor de servicii deschise în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase și să analizeze utilizarea acestora, acoperind atât platformele deschise – cum ar fi universAAL [http://www.universaal.info/] și FIWARE [https://www.fiware.org/] – cât și pe cele parțial deschise / proprietare dezvoltate de industrie. În plus, propunerile ar trebui să abordeze interacțiunile dintre platforme. Acțiune de tip CSA.

Prin intermediul programului POC- Promovarea Societatii Informationale, se pot finanta proiecte legate de:

 • Se pot amenaja Centre de Date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 • Se pot achizitiona/dezvolta aplicaţiile software/licenţele necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 • Se pot achiziţiona şi implementa soluţii de semnătură electronică
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale
 •  Se pot desfășura activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale
  • Eligibilitate: Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
  • Termen limita apel: apel nelansat, Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro , la secțiunea Consultare publică. și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și schemei de minimis) poate varia între 500.000 euro (echivalent lei) și 2.500.000 euro (echivalent lei), care includ cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
  • Observatii: Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
   • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
   • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
   • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
   • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale

Bibliografie

Ultimul update: 11/09/2018

LASĂ UN RĂSPUNS

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs!
Vă rugăm să introduceți numele aici