Prin intermediul programului Horizon 2020, se pot finanta proiecte legate de:

Securitatea cibernetica

 • Se poate proiecta un sistem de asigurare a infrastructurilor critice impotriva pericolelor si atacurilor fizice si/sau cibernetice. Infrastructura critica se refera la  infrastructurile de transport (aeroporturi, porturi, căi ferate, noduri multimodale urbane), infrastructuri de comunicații și segmente de sol ale sistemelor spațiale, servicii de sănătate, comerț electronic și servicii poștale infrastructură, site-uri industriale sensibile și instalații industriale și servicii financiare.
  • Eligibilitate: IMM; consortii intre operatori de sisteme de securitate,IMM, industrie, cercetatori din domeniul social, etc.
  • Termen limita apel: 23.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 15.03.2018
 • Se pot dezvolta și  integra experimental, în situ, componentele unei platforme deschise pentru partajarea și gestionarea informațiilor între operatorii de servicii publice și practicienii din domeniul securității dintr-un oraș mare, inteligent.
  • Eligibilitate:  Cel puțin autoritățile locale din 2 orașe sau zone metropolitane din 2 state membre sau țări asociate trebuie să fie beneficiari (posibil, dar nu neapărat: coordonatori) ; e necesara participarea firmelor din industria capabila sa furnizeze solutii de securitate.
  • Termen limita apel: 22.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 14.03.2019
 • Se poate face dezvoltarea, testarea și validarea de simulatoare dinamice extrem de personalizate care servesc ca platforme bazate pe cunoaștere, însoțite de mecanisme de interacțiune si schimb de informatii în timp real, bucle  feedback, evoluții și ajustări de exerciții.Aceste platforme de simulare vor ajuta profesioniștii responsabili de securitate cibernetică din organizații sa-și îmbunătățească capacitatea de colaborare în gestionarea și prognoza incidentelor de securitate incidente.
  • Eligibilitate: Propunerile sunt încurajate să includă utilizatorii finali din domeniul siguranței publice și / sau utilizatorii finali privați și să creeze legături operaționale cu cele ale echipelor de reacție a echipelor de intervenție în caz de urgență (CERT) / Echipe de răspuns la incidentele de incidente informatice (CSIRT) din întreaga UE. Participarea IMM- este incurajata.
  • Termen limita apel: 23.08.2018
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 15.03.2018
 • Se pot dezvolta soluții inovatoare pentru protecția datelor cu caracter personal, dezvoltarea de noi aplicații și tehnologii pentru a ajuta cetățenii să monitorizeze și să verifice mai bine securitatea, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, permițându-le să devină mai implicați și mai activi în lupta împotriva riscului cibernetic.
  • Eligibilitate: Propunerile ar trebui să implice utilizatorii finali, implicându-i în proiectarea și punerea în aplicare, pentru a asigura utilitatea și acceptabilitatea soluțiilor propuse. În plus, asigurarea și transparența în ceea ce privește securitatea digitală, confidențialitatea și nivelurile de protecție a datelor cu caracter personal încorporate în produse și servicii ar trebui să fie ușor accesate, identificate și monitorizate de toți cetățenii, independent de starea fizică sau de competențele TIC, prin dezvoltarea de soluții inovatoare adecvate.
  • Termen limita apel: 22.08.2019
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 14.03.2019
 • Se pot dezvolta, testa și valida (pilot) soluții pentru securitate digitala si protectia datelor in transport, sănătate și finanțe, prin identificarea vulnerabilităților specifice, a efectelor de propagare și a contramăsurilor
  • Eligibilitate: Sunt incurajate să aplice IMM
  • Termen limita apel: 23.08.2018
  • Observatii: Apelul se lanseaza in 15.03.2018

IoT

 • Se pot dezvolta soluții de tip IoT și AI pentru dezvoltarea/monitorizarea programelor inteligente de acvacultură pentru mediul marin și / sau pentru apă dulce – care vizează sănătatea animală.
  • Eligibilitate: Este încurajată participarea start-up-urilor de înaltă tehnologie
  • Termen limita apel: 13.02.2018
  • Observatii: Al doilea apel pe acest program are termenul limită în 23.01.2019
 • Elaborarea de sisteme simple, eficiente și de incredere bazate pe tehnologii avansate care combină tehnologiile de securitate, cloud și IoT / Big Data, care pot oferi detectarea inteligentă și contramăsuri pentru atacurile malware ale aparatelor, detectarea automată a vulnerabilităților, aplicații IoT / Big Data.
  • Eligibilitate: Mediul academic, institute de cercetare, în special institutele de cercetare comună U.E-Japonia.
  • Termen limita apel: 31.01.2018
  • Observatii: Obiectivul este de a contribui la activitățile de standardizare în cooperare cu institutele de cercetare UE-Japonia și consorțiile IoT (de exemplu, AIOTI și Consorțiul de Accelerare IoT) și de a promova o extindere globală a rezultatelor cercetării în orașele inteligente.
 • Puteti explora modul în care IoT, realitatea augmentată sau social media pot conduce – prin explorarea artistică – la experiențe și noi modele de creativitate și, prin urmare, la soluții inedite pentru provocările din oraș, de acasă sau privind mobilitatea urbană.
  • Eligibilitate: Reprezentanți din industrie, cercetare, domeniile artei.
  • Termen limita apel: 17.04.2018

Digital Innovation

 • Se pot organiza activități de coordonare și suport (ateliere de lucru, conferințe, materiale de diseminare) pentru realizarea unui model de afaceri (business model) pentru colaborarea intre Hub-urile de inovare digitala existente in Europa (https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digital-innovation-hubs-catalogue-project-0)
  • Eligibilitate: este necesară cooperarea cu celelalte acțiuni CSA (cooordinating and support) finanțate în domeniul Digitising European Industry
  • Termen limita apel: 17.04.2018
 • Se poate dezvolta o rețea de huburi digitale care să abordeze furnizarea de servicii (tehnice și non-tehnice); să ofere acces la cele mai bune practici și rezultate ale cercetărilor în domeniul roboticii relevante pentru următoarele domenii de aplicare: sănătate, inspecție și întreținerea infrastructurii, industria agro-alimentară și dezvoltarea de produse Agile.
  • Eligibilitate: Consorțiile care participă la apel (cercetare, business, alte organizații interesate) ar trebui să demonstreze că sunt profund înrădăcinate în ecosistemele de inovare care oferă servicii de transformare digitală companiilor aflate în proximitatea lor.
  • Termen limita apel: 17.04.2018
 • Se poate dezvolta o rețea de huburi digitale care să dezvolte și să aplice tehnologiile ITC în agricultură.
  • Eligibilitate: Consorțiile care participă la apel ar trebui să demonstreze că sunt profund înrădăcinate în ecosistemele de inovare care oferă servicii de transformare digitală companiilor aflate în proximitatea lor.
  • Termen limita apel: 13.02.2018
  • Observatii: Se pune accentul pe tehnologii inovatoare care trebuie să fie personalizate, integrate, testate și validate nu numai de dezvoltatorii de tehnologie, ci și de comunitatea agricolă înainte de a fi introduse pe piață. Un accent deosebit se pune pe consolidarea start-up-urilor europene și a IMM-urilor prin adoptarea de noi concepte legate de modelele inovatoare de agribusiness și / sau de servicii și conectarea acestora cu actori care pot oferi acces la finanțare, competențe avansate de formare, cunoștințe pentru comunitatea agricolă

Smart Factories

 • Se pot dezvolta și crea platforme pentru echipamente de producție inteligente de viitor, inclusiv pentru lanțurile lor de aprovizionare, conduse de actorii UE și care protejează interesului european într-un domeniu de importanță majoră pentru economia europeană.
  • Eligibilitate: Intreprinderi cu capitalizare medie (mid-caps) și I.M.M-uri. În conformitate cu strategia definită în foaia de parcurs multianuală [Factories 4.0 and Beyond] propunerile ar trebui să vizeze cel puțin una dintre următoarele provocări:
   • Agile Value Networks: lot-size one ( apel 2018)
   • Excelență în procesul de fabricație: procese și produse cu defecte zero (apel 2018)
   • Factorul uman: competențele umane în sinergie cu progresul tehnologic (apel 2019)
   • Rețele de valori durabile: procesul de fabricație într-o economie circulară (apel 2019)
  • Termen limita apel: 17.04.2018
  • Observatii: Primul apel este destinat acțiunilor de tip CSA și IA; Al doilea apel este destinat doar acțiunilor de tip IA și are termenul limită în 2 aprilie 2019
 • Se poate face evaluarea nevoilor de competențe ale angajaților și impactul acestora asupra dezvoltării, inovării și competitivității prin: Identificarea lipsurilor și neconcordanțelor în aptitudinile tehnice și netehnice, cunoștințele și competențele din Advanced Manufacturing (inclusiv capacitățile digitale); Elaborarea unei hărți a celor mai relevante inițiative naționale existente de îmbunătățire a calității forței de muncă pentru a dezvolta o strategie la nivelul întregii UE;
  Implementarea activităților legate de învățarea de-a lungul vieții și acordarea de calificări pentru personalul din mediul industrial; Abordări inovatoare și practice, inclusiv prin elemente din domeniul Științelor Sociale și Științelor Umane (SSH), în îmbunătățirea calificării forței de muncă existente și atragerea mai multor în domeniul industrial, prin activități de formare (inclusiv formarea formatorilor) și managementul cunoștințelor cu implicarea directă a angajaților.

  • Eligibilitate: Rețele de reprezentanți din industrie, mediul academic, sindicate, centre educaționale inclusiv scoli vocaționale.
  • Termen limita apel: 22.02.2018
 • Se poate face o cercetare holistică a relației de colaborare om-robot (Human-Robot Collaboration) în industrie, cu referire la aspectele legate de siguranță, inclusiv ergonomia, adaptabilitatea, dar și la problemele de răspundere, incluziunea lucrătorilor vulnerabili, acceptabilitatea și reacția utilizatorilor.
  • Eligibilitate: Reprezentanți din industrie, mediul academic.
  • Termen limita apel: 22.02.2018
  • Observatii: Propunerile trebuie să țină seama de elementele sociale și umaniste  referitoare la barierele legate de om pentru adoptarea unor sisteme mecatronice inteligente, inclusiv tehnologia robotului în medii industriale, cum ar fi ergonomia, experiența utilizatorului, confortul, încrederea, facilități de producție moderne, ținând seama de aspectele de vârstă și de gen. Activitățile ar trebui să înceapă la TRL 4 și să atingă TRL 6 la sfârșitul proiectului.

Bibliografie

  • H2020 -Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe
  • H2020-Security for smart and safe cities, including for public spaces
  • H2020-Cybersecurity preparedness – cyber range, simulation and economics
  • H 2020-Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises
  • H 2020-Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors
  • H 2020-Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding
  • H2020-Advanced technologies (Security/Cloud/IoT/BigData) for a hyper-connected society in the context of Smart City
  • H 2020-STARTS – The Arts stimulating innovation
  • H 2020-Coordination and Support Activities for Digital Innovation Hub network
  • H 2020 -Robotics – Digital Innovation Hubs (DIH)
  • H 2020-ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture
  • H 2020- Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories
  • H 2020- Skills needed for new Manufacturing jobs
  • H 2020-Effective Industrial Human-Robot Collaboration

LASĂ UN RĂSPUNS

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs!
Vă rugăm să introduceți numele aici