Acasă Trenduri Noutăți științifice pentru industrie

Noutăți științifice pentru industrie

Rubrica de noutăți științifice va conține review-uri pentru cele mai noi rezultate direct aplicabile în domeniile relevante pentru transferul de cunoștințe.

Realitatea virtuala

Introducere Realitatea virtuală (engleză virtual reality, VR) este o tehnologie de ultimă oră, care se bucură de o atenție deosebită în ultimii ani. Prin intermediul realității virtuale putem crea o realitate care...

Accesul la seturi de date publice disponibile pe Web

Preambul În peisajul extrem de dinamic al Web-ului actual, depozitar al unui volum tot mai mare de date – “tonnabytes” conform Kirk Borne (2012) –, ne confruntăm cu dificultăți majore în ceea...

Aspecte arhitecturale vizând dezvoltarea de aplicații serverless

Introducere În contextul cloud computing (Armbrust et al., 2009), unul dintre stilurile arhitecturale populare folosit pentru dezvoltarea de sisteme Web complexe este reprezentat de paradigma serverless (Roberts, 2018). Articolul de față prezintă...

Riscuri de securitate privind aplicațiile serverless exploatate pe platforme cloud

Punerea problemei După cum am văzut în articolele anterioare, actualmente unul dintre stilurile arhitecturale larg folosite în conceperea de aplicații Web este cel denumit (impropriu) serverless (Roberts, 2018). Ca avantaj major față...

Un studiu comparativ vizând accesul la informații cartografice publice

Introducere Subiectul articolului de față se înscrie în aria cartografiei Web (Kraak & Brown, 2014) și vizează (re)utilizarea datelor cu specific cartografic oferite de servicii publice de profil. De asemenea, descriem un...

Funcţionalităţi specifice aplicaţiei model Belbin

1. Funcţionalităţile specifice aplicaţiei folosind modelul Belbin 1.1 Structura aplicatiei Scopul principal al aplicației constituie un studiu elaborat asupra modului în care se pot crea echipele compatibile de lucru, şi modul în care se...

Dezvoltarea de aplicații Web bazate pe microservicii

Preambul Așa cum am văzut în articolul precedent, arhitecturile software reprezentative utilizate la dezvoltarea de aplicații Web complexe sunt următoarele, conform (Richards, 2015): ● Aplicațiile stratificate (layered); ● Conduse de evenimente (event-driven); ...

Gruparea echipelor de lucru dupa alte modele- Belbin, Quest, Zodiac European

1. Gruparea echipelor de lucru dupa modelul Belbin 1.1 Introducere in testul Belbin Teoria Rolurilor de Echipă Belbin reprezintă rezultatul a peste 9 ani de cercetări realizate de către Dr. Meredith Belbin şi...

Considerații privind arhitectura sistemelor Web complexe

Preliminarii Articolul curent este dedicat unor considerații referitoare la diverse arhitecturi software referitoare la aplicațiile Web de anvergură, plecând de la faptul că arhitectura (conceptuală) pe care se bazează un sistem complex...