Acasă Academie Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Departamentul de Informatică

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Departamentul de Informatică

Direcții de cercetare în cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj

Centrul de Cercetare Inteligenţă Computaţională Aplicată

Coordonator: Prof. dr. Horia F. Pop

Cercetări ale aspectelor teoretice, aplicate şi practice ale acestor paradigme computaţionale inspirate din domenii precum cele biologice, sociale şi lingvistice. Utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale, ȋn special cele ale inteligenței computaționale ȋn sectoarele industriale și comerciale, de aceea ne propunem în special legarea tehnicilor inteligenţei computaţionale de proiecte şi aplicaţii din lumea reală în domenii cum ar fi cel financiar, teoria jocurilor, ştiinţe biologice şi medicină, bioinformatică, industrie, lingvistică şi inginerie software. Metode inteligente de analiză a datelor, analiza conceptelor formale, aplicații ale inteligenței computaționale ȋn bioinformatică, aplicarea tehnicilor de instruire automată ȋn ingineria software, lingvistică computațională și metode de analiză cantitativă şi calitativă a textelor, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, ingineria software bazată pe căutare, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, metode și aplicații ale ȋnvățării prin ȋntărire.

Direcţii de cercetare: 

Inteligenta artificiala, Inteligenta computationala, Invatare automata, Soft computing, Aplicatii reale


Centrul de Cercetare Inginerie Software

Coordonator: Conf. dr. Simona Motogna

Grupul de cercetare in Ingineria Software isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii:

  • Analiza si verificarea programelor: prin folosirea de mecanisme formale (Session logic, K-framework) pentru a specifica si verifica diferite proprietati ale programelor;
  • Calitatea sistemelor software: evaluarea si estimarea factorilor de calitate pentru aplicatii mari si diferite versiuni ale lor si relatia acestora cu metricile orientate obiect;
  • Inginerie bazata pe modele: studii legate de modele executabile si limbajul lor de descriere (fUML) si impactul acestora in ciclul de dezvoltate software;
  • Inginerie software bazata pe componente: priveste dezvoltarea de software ca si o compunere de componente dezvoltate independent si adreseaza urmatoarele probleme: selectia componentelor, configurarea componentelor in functie de constrangeri si diferite optimizari.

Grupul de cercetare Analiză şi optimizare

Coordonator: Prof. dr. Kassay Gábor

Problema echilibrului si aplicatiile sale (studiul problemei din punct de vedere al existentei solutiilor, studiul solutiilor din punct de vederea al stabilitatii si senzitivitatii, algoritmi de rezolvare), operatori monotoni, inegalitati variationale, optimizare scalara, vectoriala si multivoca

Direcţii de cercetare: Analiza functionala, analiza convexa, optimizare, aplicatii


Grupul de cercetare Învățare automată

Coordonator: Prof. dr. Gabriela Czibula

Grupul de cercetare în Învățare Automată se orientează pe cercetare fundamentală, aplicativă și interdisciplinară în domeniul învățării automate. Cercetările noastre vizează atât contribuții teoretice și algoritmice în învățarea automată (învățare supervizată, nesupervizată, prin întărire, modele de clasificare și regresie bazate pe reguli de asociere relaționale, modele hibride și dinamice de învățare automată) cât și aplicații interdisciplinare ale învățării automate în diverse domenii, precum: inginerie software (ingineria software bazată pe căutare), bioinformatică, biologie computațională, prelucrarea limbajului natural, rețele sociale, etc. De asemenea, vizăm explorarea unor noi domenii în care soluții bazate pe învățare automată sunt aplicabile.

Direcţii de cercetare: 

Învățare supervizată, nesupervizată, prin întărire, Modele hibride și dinamice, Reguli de asociere relaționale, Ingineria software bazată pe căutare, Aplicații ale învățării automate în domenii precum: ingineria software, bioinformatică, biologie computațională, prelucrarea limbajului natural, rețele sociale, etc.


Grupul de cercetare Sisteme Distribuite şi Comunicaţii Web

Coordonator: Conf. dr. Rareş Boian

Grupul de cercetare Sisteme Distribuite şi Comunicaţii Web are ca principale ţinte cercetări teoretice şi aplicative grupate în jurul comunicărilor Internet şi a fenomenului WWW. Cercetările teoretice se
focalizează pe modelări adecvate ale fenomenelor distribuite şi web. Se propune o abordare a dezvoltării proiectelor web plecând de la modele de cerinţe, în contextul procesului de dezvoltare model-driven. In acest context se au în vedere mai multe direcţii de studiu teoretice, practice şi metodologice: 1) elaborarea unor modele adecvate, 2) proiectarea unor instrumente de creare de aplicaţii şi / sau extrageri inteligente de informaţii, 3) analize automate de trafic combinate cu mecanisme de autoadaptare spre sprijinul navigatorilor web, 4) dezvoltarea de modele şi instrumente specifice media streaming şi virtual reality, 5) modele de servicii web, 6) semantic web.

Direcţii de cercetare: 

Sisteme distribuite, Reţele de calculatoare, Comunicaţii web şi optimizări adiacente, Arhitecturi de servicii web, Sisteme cloud, Multimedia streaming, Medii virtuale distribuite, Realitate virtuală.


Grupul de cercetare Aplicaţii Interdisciplinare Bazate pe Calcul de Inaltă Performanţă

Coordonator: Conf. dr. Virginia Niculescu

Grupul de cercetare  Aplicaţii Interdisciplinare Bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului de Modelare, Optimizare şi Simulare (MOS)având ca ţintă cercetarea fundamentală şi aplicată în diferite domenii interdisciplinare. Folosind infrastructura de calcul de înaltă performanţă a Universităţii Babeş-Bolyai ce atinge 40TFlops Rmax, grupul se concentrează pe domenii precum: optimizarea modelelor, simulare şi vizualizare, analiza volumelor mari de date, programarea paralelă şi distribuită, calculul de înaltă performanţă.

Direcţii de cercetare:

 Programare paralelă si distribuită, Optimizarea modelelor, Simulare şi Vizualizare, Procesare de imagini şi realitate virtuala, Analiza volumelor mari de date, Metode numerice şi statistice


Grupul de cercetare Analiza conceptelor formale

Coordonator: Conf. dr. Christian Săcărea

Analiza conceptelor formale (FCA) a devenit o metoda standard de analiza a datelor si de extragere, procesare și reprezentare a cunoștințelor. Ne propunem să abordăm următoarele subiecte științifice:

  1. Cercetare fundamentală: dezvoltarea teoriei Analizei Conceptelor Triadice si a celei temporale.
  2. Cercetare aplicativă: aplicații FCA în analiza logurilor web, aplicații în Inteligență Corporativă, utilizarea realității virtuale și a celei augmentate în vizualizarea structurilor conceptuale.

Direcţii de cercetare: Analiza conceptelor formale și aplicații